Priser

Vi använder oss av olika prismodeller. Tänk också på att du får använda dig av ROT-avdrag när det gäller våra tjänster. 

 

Prismodeller 

  • Fast pris – Vi bestämmer oss för ett fast pris för det som ska göras. 
  • Timpris – om ni hellre vill att vi ska ta betalt per timme så löser vi det också naturligtvis! 
  • Endagsupplägg – I vissa situationer krävs det bara mindre renoveringar som lätt kan lösas under en dag. Vi går igenom allt smått som kan tänkas behöva göras. Till ett fast pris får du hjälp med allt under en dag, smidigare blir det inte!  

 

ROT-avdrag 

ROT-avdrag är en skattesubvention som privatpersoner kan utnyttja för vissa typer av arbeten som utförs i det egna hemmet. Det gäller alltså inte materialkostnaden. Det står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. 

 

  • ROT-avdraget gäller endast för privatpersoner 
  • Det ger 30 procent i avdrag på arbetskostnaden vid bygg- och renoveringsarbeten. 
  • Gäller endast för den som äger sitt hem, alltså inte hyresrätter. 
  • ROT-avdraget får inte vara högre än 50 000 kronor per person och år. 

 

Exempel på ROT-avdrag 

Du anlitar en hantverkare och priset blir 50 000 kr för arbetet och 30 000 kr för materialet. 

ROT-avdrag 30% på arbetskostnaden 50 000 kr = 15 000 kr 

Kvar att betala blir då: 30 000 kr material + 35 000 kr (arbete) = 65 000 kr 

De här 65 000 kr kan du sedan dra av i deklarationen när du säljer din bostad, förutsatt att de uppfyller kraven som ställs på avdrag för renoveringar eller ombyggnad vid försäljning.   

När vi är överens om offert och vilken bygghjälp du behöver skriver vi ett avtal, där bland annat priset står. Då blir det också tydligt hur stort ROT-avdraget kommer vara. 

Du behöver inte själv ansöka om ROT-avdraget Bygga Klart drar av det på din faktura när bygghjälpen är avslutad. Du ser avdraget på nästa års deklaration.